portfolio > Oil

Wyoming
Wyoming
oil on canvas
2013